Didiyom Tv

Değerler eğitimi, Şarkı, İlahi, Boyama sayfası

DEĞERLER EĞİTİMİKUR'AN ÖĞRETİMİTecvid Dersleri

idğamı misleyn – Kuran tecvid | Tecvid Dersleri -9

idğamı misleyn – Kuran tecvid | Tecvid Dersleri -9

idğamı misleyn

Bir harf cezimli olup kendisinden sonra yine aynı harf harekeli bir şekilde gelirse idğam-ı misleyn kuralı meydana gelir.

İdğâm-ı Misleyn Mealğunne

 1- İdğâm-ı Misleyn Mealğunne (Ğunneli İdğâm-ı Misleyn): Mim ve nun harfleriyle yapılan idğamdır. Sakin bir mimden sonra harekeli bir mim veya sakin bir nun’dan sonra harekeli bir nun gelince bunlar kendi aralarında idğam edilirler. 1.5 elif tutulur

idğamı misleyn - Kuran tecvid | Tecvid Dersleri -9, idğam misleym meal gunne

İdğâm-ı Misleyn Bilâğunne

    2- İdğâm-ı Misleyn Bilâğunne: Mahrec ve sıfatları birbirinin aynı olan iki harfin ğunnesiz bir şekilde birbirlerine idğâm edilmeleri demektir. Bunun ğunnesiz olmasının sebebi sâkin nûn ve sâkin mîm harfleri dışındaki harflerde ğunne sıfatının olmamasıdır. Özel bir tutma zamanı yoktur.

idğamı misleyn - Kuran tecvid | Tecvid Dersleri -9, idğam misleym bila gunne

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.