Didiyom Tv

Değerler eğitimi, Şarkı, İlahi, Boyama sayfası

DEĞERLER EĞİTİMİGENEL

Mekke’nin Fethi Boyama

Mekke’nin Fethi Kutlama Etkinlikleri

Mekke’nin fethi boyama sayfasını ,Mekke’nin fethi ile ilgili etkinliklerde boyama sayfası olarak kullanılabilirsiniz. Kabe konusu , hac vs. anlatımlarında da kabe boyama sayfası olarak kullanılabilir.


Mekke’nin Fethi

Mekke’nin Fethi, 11 Ocak 630 yılı sabahı İslâm Ordusu savaş konumunu aldı. İslam peygamberi Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu Mekke’yi fethetmeye karar verdi ve 10.000 kişilik bir ordu hazırlayarak hicretin sekizinci yılı Ramazan ayında Mekke üzerine yürüdü. ordusuna şu emri verdi:

“Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimse ile çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.”

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem hareket emri verdi ve Fetih Suresi’ni okuyarak Mekke’ye girdi. Üç kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid b. Velid’in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğinindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan’a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Sonra içerisinde Üç yüz altmış put bulunan Kâbe’ye yöneldi. (İsra/ 81) Ayet-i okuyarak putları birer birer devirdî. Ardından da beraberindeki Müslümanlar ile Kabe’yi tavaf ettî.

Mekke alındıktan sonra çevredeki diğer bütün Arap kabileleri de İslam dinine katıldı. Böylelikle İslamiyet büyük bir güç kazandı. Fetihten sonra Mekke’nin ekonomik ve sosyal durumu da değişmiştir. İhtiyaçların temini için gereksinim duyulan kervan faaliyetlerine olan bağımlılık ortadan kalktı. Mekke’de Kuran ahlakının hakim olması ile birlikte şehrin elde ettiği gelirler ihtiyaç olan yerlere adil bir şekilde paylaştırılıyor ve böylelikle Mekke’nin ihtiyaç duyduğu her şey sağlanıyordu. Mekke artık Hac zamanlarında hareketli ve canlı günler yaşıyordu. Bu zaman zarfında çok yoğun bir ticari faaliyete de sahne oluyordu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.