Bismillahirrahmanirrahim ilahisi, Bismillah ilahisi, anarım adını ilahi

Bismillahirrahmanirrahim ilahisi, Bismillah ilahisi, anarım adını ilahi Bismillah ilahisi sözleri – Bismillahirrahmanirrahim ilahisi sözleri BismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahim Yemeğimi yemeden, düşünürüm hemenBu leziz

Devam

Besmele anahtar etkinliği – Bismillah etkinliği – Bismillah boyama

Bismillah anahtar etkinliği – Bismillah etkinliği – Bismillah boyama Bismillah anahtar etkinliği – Bismillah etkinliği – Bismillah boyama besmele anahtar

Devam

BİSMİLLAH İLAHİSİ – Bismillah Song – ilahi dinle

BİSMİLLAH İLAHİSİ Bismillah ilahisi. Bismillah ilahisi Bismillah der, güneş doğarken. Bismillah der, yağmur yağarken.Bismillah der rüzgar eserken.Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah.Gel

Devam