Amentü ilahisi arapça, Amentü billahi ilahisi, Amantu billahi nasheed

Amentü ilahisi arapça, Amentü billahi ilahisi, Amantu billahi nasheed

Amantu billahi wa malaikatihi HD, with lyrics and English transliteration, Amantu billahi nasheed “EĞLENEREK ÖĞRETEN KANAL DİDİYOM TV”

Amentü ilahisi arapçaTürkçe okunuşu

Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî. ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi. hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlüh”

Amentü duası anlamı

Ben Allahu Teâlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allâhu Teâlâ’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki, Allâhu Tealâ’dan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve peygamberidir.

Amentü ilahisi arapça

Amentü ilahisi arapça, Amentü billahi ilahisi, Amantu billahi
amentü arapça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.