Didiyom Tv

Değerler eğitimi, Şarkı, İlahi, Boyama sayfası

BOYAMA SAYFALARIDEĞERLER EĞİTİMİGELİŞİM FAALİYETLERİGelişim FaaliyetleriGENEL

Ramazan Mahyası Etkinliği – Ramazan mahyası nedir?

Ramazan Mahyası Etkinliği – Ramazan mahyası nedir?

Ramazan Mahyası Etkinliği

Ramazan Mahyası Etkinliği - Ramazan mahyası nedir? Cami BOYAMA
Ramazan Mahyası Etkinliği - Ramazan mahyası nedir?

Ramazan mahyası nedir?

Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resme mahya denir. Eski bir gelenek olan mahyaRamazan‘ın sembollerindendir .

Mescid-i Harâm’ın 455 kandilinin olduğunu, bunlardan daha çok ışık veren bazılarının sadece ramazan ayı ile hac mevsiminde yakıldığını, bu kandillerin direkler arasına gerilmiş iplere bakır çengellerle asıldığını ve bu sayede Mescid-i Harâm’ın istenilen yerine taşınabildiğini söyler (Aḫbâru Mekke, II, 204). Yine Fâkihî, Mekke Valisi Muhammed b. Ahmed el-Mansûrî’nin ilk defa dikili direkler arasına gerilmiş iplere kandil astırdığını yazmaktadır (a.g.e., III, 240). Fâkihî’nin ve ondan dört buçuk asır kadar sonra yaşayan İbnü’l-Hâcc’ın sözünü ettiği aynı uygulamaların (el-Medḫal, I, 308, 312) bir Osmanlı icadı olan minareler arasına ipler ve kandillerle mahya kurma geleneğine ilham verdiği düşünülebilir.

İlk mahyalar nasıldı?

17. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan mahyalar ilk olarak kandillerle aydınlatılıyordu. Kandillerin daha uzun süre aydınlatması için zeytinyağı kullanılmaktaydı. Ancak buna rağmen kandiller mahyaları en fazla üç saat aydınlatabiliyordu. Gelişen teknoloji ve elektriğin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte mahyalarda kandillerin yerini ampuller aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.