Didiyom Tv

Değerler eğitimi, Şarkı, İlahi, Boyama sayfası

DEĞERLER EĞİTİMİDUALARNamaz SureleriPenguenler Namaz Sureleri

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı – Ayetel Kürsi Dinle

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı-Ayetel Kürsi Dinle

İçerisinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet Kuran-ı Kerim’de Bakara suresi’nin 255. ayetidir.

Ayetel Kürsi Okunuşu Dinle-Ayetel Kursi Duası Türkçe Arapça Oku ve Dinle 

AYETEL KÜRSİ ARAPÇASI

BAKARA 255

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard.

Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih,

ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm,

velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe

vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard,

Velâ yeûdühü hıfzuhumâ

ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-el Kürsi Anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kursi’de Geçen Allah’ın İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

  • El-Hayy: Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten anlamına gelir.
  • El-Kayyum: Gökleri ve yeri her şeyi tutan anlamına gelir.
  • El- Aliyy: Pek Yüce, pek yüksek anlamına gelir.
  • El- Azim: Çok azametli olan anlamına gelir.

Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Hadîslerle Ayetel Kürsinin Faziletleri

Hazreti Ali’nin (Radıyallâhu Anh) de şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Nebînin minber üzerinde iken şöyle dediğini duydum: ‘Kim, “Ayetü’l-Kürsi”yi her farz namazın peşinden okursa, cennete girmesine, ölümden başka hiçbir şey mâni olmaz (Ölünce cennete girer). Onu okumaya, ancak sıddîk veya âbid kişiler devam eder. Kim onu, yatağına girdiğinde okursa, Allah o kimseyi kendi canı, komşusu, komşusunun komşusu ve etrafındaki evler hususunda emin kılar.” (Münziri, 2/453)

Allah’ın Resûlü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) muhacirlerin sofasında (meclisinde) bize vardı. Bir kişi sordu: “Ey Allah’ın Resûlü! Kur’ân’ın hangi ayeti daha büyüktür?” Cenâb-ı Peygamber, Ayetü’l-Kürsî’yi okudu ve: “Bu en büyük âyettir” dedi. (Müsned, 4/461)

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim ki her farz namazının arkasında Âyetü’l-Kürsî’yi okursa, onun Cennet’e gitmesine ancak ölmemesi mani olur. (Yani ölürse hemen Cennet’e gider).” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458, No.2395)

“Kim ki sabahladığı zaman ‘Hâ Mîm’ (el-Mü’min) Sûresi’nin üçüncü (dönüş Allah’ındır) âyetine kadar ve Âyetü’l-Kürsî’yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

“Kim uyuyacağı esnada Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah onu sabaha kadar koruması için bir melek gönderir (görevlendirir).” (Durrü’l-Mensûr)

İbni Mes‘ûd’un (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) kendisinden tavsiye isteyen birisine şöyle buyurmuştur: “Âyetü’l-Kürsî’yi oku. O, seni, çocuklarını ve evini korur. Hatta evinin etrafındaki evleri bile korur.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458)

Kısaca Ayetel Kürsi Okumanın Faziletleri ve Faydaları :

– Nazara karşı okunursa koruma sağlanır.

– Namazlardan sonra okumak mendup olarak nitelendirilir.

– Dara düşenin, bunalıma girenin okuması tavsiye edilir.

– Eve girerken ve çıkarken okunması halinde dolayısıyla kişinin sabahtan akşama kadar işlerine selamet ve hayır gelir.

– Yatağa girerken okunursa böylece Cenab’ı Hak o kulunu sabaha kadar koruması için meleklerini görevlendirir.

– Şifa bekleyen hastaların okuması ile ayrıca hastalar şifa bulur

– Böylelikle Ayetel Kürsi’yi sürekli okuyan darlık, zorluk ve sıkıntı çekmeyecektir. Bolluk ve berekete kavuşacaktır.

Ayetel Kürsi’nin önemli bir dua ayetidir. Bu nedenle herkesin mutlaka günlük okuması tavsiye edilen ayetler arasında yer alır.

Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı-Çocuklar için Dua ve Sure

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.